Leczenie uzależnień – jak to działa?

Leczenie uzależnień – czy potrzebne?

Wiele osób popada w różnego rodzaju nałogi. Jest to nasza cecha jako człowieka. Zawsze tak było, tylko nie zawsze zdawaliśmy sobie tak mocno sprawę z tego, jakie są początki uzależnień i że w jakichś sposób pewne z nich powodują większe zło, niż nam się wydaje. Jakie uzależnienia mamy teraz? Wiele różnych. Począwszy od fizycznych, takich jak uzależnienia od narkotyków, leków, alkoholu czy nawet cukru, do uzależnień czysto behawioralnych, takich jak hazard, seksoholizm, czy uzależnienia od komputera, gier i Internetu. Wszystko one potrafią zrujnować życie, finanse, rodzinę, karierę. Dlatego też niezwykle ważne jest to, aby reagować i zgłosić się na leczenie uzależnień, dopóki jest to w miarę proste. Zarówno, jeżeli jako osoba bliska podejrzewamy u kogoś bycie w nałogu, jak i jako osoby mające problem. Z tym drugim niestety często jest spory problem, gdyż osoby uzależnione przez długi czas myślą, że mogą przestać w każdej chwili i dopiero zweryfikowanie tego, że nie mogą, zazwyczaj kilkukrotne pokazuje im, że jednak nie.

Leczenie uzależnień – ośrodki leczenia uzależnień i ich działanie.

Najpopularniejsze metody leczenia różnego rodzaju uzależnień to praca placówek, które mogą działać w różny sposób. Po pierwsze, można skorzystać z możliwości, jakie daje leczenie ambulatoryjne. W tego typu trybie pacjent zgłasza się regularnie do placówki, gdzie może korzystać z terapii, grup wsparcia i możliwość zapoznania się z mechanizmami i genezą nałogu. Drugi rodzaj placówek to miejsca z leczeniem stacjonarnym, określanym też jako zamknięte. Leczenie uzależnień w takich ośrodkach to kilkutygodniowy pobyt, gdzie pod stałym nadzorem personelu medycznego i specjalistów terapeutów, korzystając z możliwości terapii i spotkań osoba uzależniona ma większe szanse wyjść z poważnych, wieloletnich nałogów.

Leczenie uzależnień – jak wygląda terapia?

Terapia uzależnień to długotrwały proces, który tak jak psychoterapia z każdego innego powodu bazuje przede wszystkim na każdego motywacji pacjenta do tego, by zmienić swoje życie. Dlatego też, zanim przystąpi się do odpowiedniego rodzaju terapii pacjent musi wykazać się świadomością swojego uzależnienia i przyznać się do niego przed terapeutą. W takim wypadku można dopiero zacząć myśleć na temat tego, jaka terapia będzie najlepsza i jak powinien wyglądać całościowy schemat leczenia. Należy też pamiętać o tym, że z wielu rodzajów uzależnień nie da się wyjść w przeciągu miesiąca, czy dwóch. Często są to lata ciężkiej pracy.