Validation failed for 1 parameter(s). >> Missing value of required parameter 'fraza'.

Validation failed for 1 parameter(s). >> Missing value of required parameter 'fraza’.

Walidacja parametru „fraza” – co oznacza a co trzeba zrobić?

Walidacja parametru „fraza” – co to jest?

Jest to jedna z wielu procedur, które można wykonać za pomocą kodu HTML. Oznacza ona sprawdzenie poprawności wszystkich parametrów przesłanych do serwera. Widok komunikatu błędu „Walidacja nie powiodła się dla 1 parametru(ów). Brakuje wartości wymaganego parametru „fraza”.” oznacza brak jednego z tych użytych parametrów, w wyniku czego żądanie przesłane przez przeglądarkę web nie może zostać wykonane. Jest to częsta przyczyna błędu, która występuje, gdy twoja aplikacja korzysta z zapytań do bazy danych MySQL. Aby naprawić ten błąd, ważne jest, abyś skonfigurował wymagane parametry w swoim folderze PHP, aby przesłane żądania były poprawne.

Jak rozwiązać błąd walidacji parametru „fraza”?

Aby naprawić to komunikat o błędzie, ważne jest, abyś usunął/dodał/modyfikował odpowiednią ilość parametrów. Możesz to zrobić, edytując kod HTML w twoim folderze PHP bądź PHP-MySQL. Jeśli jesteś początkującym programistą, możesz skorzystać z edytora kodu HTML, który w przystępny sposób definiuje i ustawia wymagane parametry dla każdego żądania. Na przykład istnieje edytor Dreamweaver, który ma interfejs graficzny, który pozwala łatwo zdefiniować parametry i upewnić się, że są one poprawnie wprowadzone do folderów PHP i PHP-MySQL.

Poniżej przedstawiamy kroki i kod HTML, jakie należy wykonać, aby naprawić walidację parametru „fraza”:

 • Krok 1: Otwórz folder PHP, w którym chcesz edytować parametry
 • Krok 2: Znajdź sekcję kodu HTML w której trzeba ustawić parametr „fraza”:
   $params['fraza'] = 'twoja wyszukiwana fraza'; 
 • Krok 3: Ustaw frazę według twoich potrzeb:
   $params['fraza'] = 'nazwa twojej frazy'; 
 • Krok 4: Zapisz folder i sprawdź czy komunikat błędu już się nie wyświetla

Podsumowanie

Komunikat o błędzie „Walidacja nie powiodła się dla 1 parametru(ów). Brakuje wartości wymaganego parametru „fraza”.” oznacza, że jeden z użytych parametrów nie jest zdefiniowany w folderze PHP. Aby naprawić błąd, należy odnaleźć i skonfigurować wymagany parametr w folderze PHP lub PHP-MySQL. Można to zrobić za pomocą edytora HTML, takiego jak Dreamweaver, oraz wprowadzając wymagane zmiany w kodzie HTML. Pozwoli to wyeliminować błąd walidacji i umożliwi wykonanie poprawnego żądania.

Dlaczego występuje błąd „Validation failed for one parameter(s)”?

Błąd bazuje na problemie braku niezbędnej wartości dla wymaganego parametru „fraza”

Kiedy programiści pracują nad aplikacją, nierzadko mają do czynienia z błędem „Validation failed for one parameter(s)”. Błąd świadczy o tym, że program nie został wykonany poprawnie z powodu braku odpowiedniej wartości dla wymaganego parametru „fraza”. W takiej sytuacji istnieje konieczność pracy ze stosownymi zapytaniami SQL i ustalenia, jaki parametr jest w danym przypadku niezbędny. Może się także okazać, że parametr potrzebuje poprawki w postaci dodatkowych znaczników lub atrybutów.

Poniżej przedstawiam wypunktowanie odnieśnie tego błędu:

 • Validation failed for 1 parameter(s). – błąd dotyczący programu.
 • Missing value of required parameter 'fraza’. – brak wartości dla wymaganego parametru.
 • SQL. – zapytania prace z programem.
 • Additional tags or attributes. – dodatkowe znaczniki lub atrybuty.

Aby uniknąć błędu „Validation failed for one parameter(s)”, programiści powinni upewnić się, że wszelkie potrzebne parametry聽zostały uwzględnione i aktualne, upewnić się, że wszystkie niezbędne zapytania SQL zostały przetworzone poprawnie, oraz zapewnić, że wszystkie potrzebne znaczniki i atrybuty zostały poprawnie dodane.

Operacja Rezultat
Uwzględnienie wszystkich potrzebnych parametrów Właściwe działanie programu
Stosowne zapytanie SQL Brak błędu
Dodawanie wymaganych znaczników i atrybutów Program działa bezproblemowo

Czym jest validacja danych?

Czym jest i jak powinna wyglądać validacja danych?

Validacja danych ma na celu zweryfikowanie, czy przekazane do aplikacji dane spełniają określone warunki i są poprawne. Kodując validację, umożliwiamy aplikacji wykrycie błędnych danych jeszcze zanim zostaną one zapisane bądź wykorzystane. Przekazywanie odpowiednich danych, a więc takich, które spełniają określone warunki, jest elementem określanego jako Missing value of required parameter 'fraza’.

Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jakie dane są wprowadzane do aplikacji i jakie warunki muszą być spełnione, aby móc je uznać za poprawne. Aby to zrobić, należy skonfigurować wytyczne, które określą, co musi zadeklarować użytkownik w celu uzyskania poprawnego wyniku.

Typ Validacji Odpowiedź na Żądanie
Kontrola formatu Dane mogą mieć wyłącznie określony format.
Kontrola zasięgu Dane muszą być wgranicach określonego zasięgu.
Kontrola unikatowości Każdy element danych musi być unikatowy.
Kontrola nawyków Dane muszą być wybrane spośród określonych możliwości.

Skonfigurowanie wytycznych ma za zadanie upewnienie się, że dane, które wprowadzono, mają wszystkie wymagane pola i są poprawne. Oznacza to, że jeśli użytkownik wprowadził niewłaściwe dane, aplikacja zwróci komunikat o błędzie wraz z informacją, że wymagany parametr fraza jest nieobecny.Jeśli nie wiesz, jak naprawić błąd 'Validation failed for 1 parameter(s)’ wejdź na ten link, aby znaleźć rozwiązanie problemu: .