Dotacje do fotowoltaiki w Krakowie

Kraków Warszawie w Polsce otrzyma dotację na instalację paneli słonecznych na dachach swoich budynków. Ten ruch jest częścią wysiłków miasta o zwiększenie zużycia energii odnawialnej i zmniejszenie śladu węglowego.

Źródło finansowania dotacji do fotowoltaiki w Krakowie

Dotacja, która zostanie zapewniona przez fundusz spójności Unii Europejskiej (UE), obejmie do 50% kosztów instalacji paneli słonecznych. Oczekuje się, że zachęci do instalacji około 4000 paneli słonecznych na dachu w Krakowie. Dotacje fotowoltaika – Kraków ma dobre programy w tym temacie.

Panele słoneczne zostaną zainstalowane zarówno w budynkach publicznych, jak i prywatnych w celu wygenerowania 1 MW mocy. Jest to równoważne zużyciu energii elektrycznej około 1000 gospodarstw domowych.

Koszt dotacji fotowoltaiki w Krakowie

Oczekuje się, że projekt będzie kosztował około 5 milionów EUR (5,6 miliona PLN), a fundusz kohezji UE zapewni 2,5 miliona EUR (2,8 miliona PLN) finansowania. Pozostałe fundusze będą pochodzić z miasta Warszaw i prywatnych inwestorów.

Projekt jest częścią celu Krakowa, aby zwiększyć zużycie energii odnawialnej do 15% do 2020 r. Obecnie energia odnawialna stanowi zaledwie 2% mieszanki energetycznej miasta.

Projekt fotowoltaiki to część inicjatywy wspierania energii odnawialnej w Krakowie

Projekt panelu słonecznego nie jest jedyną inicjatywą energii odnawialnej, którą podejmuje Kraków. Kraków planuje również zainstalować farmę wiatrową w pobliskim Krakowie. Oczekuje się, że farma wiatrowa, która będzie miała pojemność 10 MW, kosztuje 40 milionów euro (44,8 mln PLN).

Krakowski ruch w celu zwiększenia zużycia energii odnawialnej jest zgodny z celem UE polegającym na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. Wysiłki miasta są również zgodne z krajowym celem Polski polegającym na tym, że 15% mieszanki energetycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych 2020.

Dotacje do fotowoltaiki budynków publicznych w Krakowie

Kraków w Polsce ma otrzymać dotację na instalację paneli słonecznych w budynkach publicznych. Ten ruch jest częścią wysiłków miasta o zwiększenie zużycia energii odnawialnej i zmniejszenie śladu węglowego.

Dotacja, która zostanie zapewniona przez budżet miasta, pokryje do 50% kosztów instalacji paneli słonecznych w budynkach publicznych. Obejmuje to szkoły, szpitale i inne budynki miejskie.

Kraków wyznaczyło cel, aby wszystkie budynki publiczne do 2030 r. Wyposażone w panele słoneczne. To uczyniłoby Kraków pierwszym miastem w Polsce, aby miało tak dużą skalę przyjęcie energii słonecznej.

Skuteczne źródła energii dotowane w Krakowie – fotowoltaika

Zastosowanie energii słonecznej jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania zmian klimatu. Panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych. Zmniejsza to ilość zanieczyszczenia wytwarzanego z elektrowni, które spalają paliwa kopalne.

Oprócz walki z zmianami klimatu, zastosowanie energii słonecznej może również pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w Polsce, szczególnie w miastach takich jak Kraków. Panele słoneczne mogą pomóc w zmniejszeniu ilości smogu wytwarzanego przez elektrownie.

Kraków jest liderem dotacji do fotowoltaiki

Kraków  jest już liderem w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. W 2018 r. Kraków pozyskało prawie jedną czwartą swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Większość z nich pochodziła z energii wodnej, ale znaczna ilość pochodzi również z wiatru i słonecznego.

Wysiłki miasta mające na celu zwiększenie zużycia energii odnawialnej są częścią jego większego celu, aby stać się neutralnym dla węgla do 2050 r. Aby to osiągnąć, Kraków pracuje również nad zmniejszeniem zużycia energii i zwiększeniem stosowania pojazdów elektrycznych.