Kraków przewidział dotacje do instalacji fotowoltaiki

Polski rząd zachęca do korzystania z paneli słonecznych w kraju poprzez różne dotacje i inne zachęty finansowe. W szczególności Kraków był liderem instalacji panelu słonecznego, z wieloma projektami na dużą skalę.

Założenia do dotacji fotowoltaiki w Krakowie

Najnowszym projektem jest instalacja paneli słonecznych na dachach wszystkich budynków należących do miasta. Jest to część celu miasta, aby wszystkie budynki publiczne były zasilane energią odnawialną do 2030 r. Oczekuje się, że projekt będzie kosztował około 15 milionów dolarów, a Kraków pokryje połowę kosztów, a resztę jest objęta przez inwestorów prywatnych.

Panele słoneczne zostaną wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej, które zostaną podawane do sieci energetycznej miasta. Oprócz zmniejszenia śladu węglowego miasta, oczekuje się, że projekt zaoszczędzi pieniądze miasta na kosztach energii.

Projekty dotacji fotowoltaiki w Krakowie

To tylko jeden z wielu projektów słonecznych w Krakowie. W Krakowie jest także jedna z największych gospodarstw słonecznych w Europie, która znajduje się na zewnątrz granic miasta. Farma obejmuje powierzchnię prawie 4 kilometrów kwadratowych i składa się z ponad 200 000 paneli słonecznych.

Polski rząd popiera rozwój energii słonecznej, w celu uzyskania 10% energii kraju pochodzi ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Zachęty takie jak te oferowane w Krakowie pomagają urzeczywistnić ten cel.

Zaangażowanie władz Krakowa w dotacje do fotowoltaiki

Kraków w Polsce jest zaangażowane w zmniejszenie śladu węglowego i promowanie odnawialnych źródeł energii. W ramach tego zobowiązania Kraków oferuje dotację dla mieszkańców, którzy instalują panele słoneczne w swoich domach.

Panele słoneczne to świetny sposób na zmniejszenie śladu węglowego i zaoszczędzenie pieniędzy na rachunku za energię. Kraków oferuje dotację w wysokości do 50% kosztów instalacji, maksymalnie 5000 Złoty (około 1115 €). Ta dotacja jest dostępna zarówno dla nowych, jak i istniejących domów.

Jak załatwić dotacje do fotowoltaiki w Krakowie?

Aby zakwalifikować się do dotacji, musisz najpierw uzyskać audyt energetyczny swojego domu od certyfikowanego audytora energetycznego. Audytor oceni efektywność energetyczną twojego domu i zaleci środki w celu jej poprawy. Po wdrożeniu zalecanych środków możesz złożyć wniosek o dotację.

Jeśli chcesz zainstalować panele słoneczne w domu, skontaktuj się z Departamentem Ochrony Środowiska, aby uzyskać więcej informacji.