Czym jest i jak zbudować dach zielony ekstensywny?

Czym jest i jak zbudować dach zielony ekstensywny?

Dach zielony ekstensywny – czym jest ten rodzaj pokrycia dachowego?

Dach zielony ekstensywny to rodzaj pokrycia dachowego, który charakteryzuje się obecnością zieleni na dachu. Łączy zalety tradycyjnego dachu, takie jak izolacja, zalety ogrodów – wygląd, estetyka, ochronę klimatyczną i ochronę środowiska. Oferuje także wiele innych korzyści, takich jak kontrola hałasu, optymalizacja warunków środowiskowych, ochrona przed wiatrem i deszczem, poprawa jakości powietrza oraz ochronę przed zanieczyszczeniami.

Jak zbudować dach zielony ekstensywny?

Budowa dachu zielonego ekstensywnego jest łatwiejsza niż tradycyjny dach pokryty dachówką lub blachą. Jednak należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć błędów. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przestudiować instrukcje od producenta i wykonać bardzo dokładny plan budowy. Plan ten może uwzględniać takie czynniki, jak rodzaj dachu, materiały wykorzystywane do budowy, warunki terenowe, warunki klimatyczne i właściwości dachu.

Podstawowe kroki budowy dachu zielonego ekstensywnego

Kiedy plan jest gotowy, możesz rozpocząć budowę dachu zielonego ekstensywnego. Oto podstawowe kroki, które należy wykonać:

Krok 1 – Przygotowanie

Pierwszym krokiem jest dokładne przygotowanie dachu i okolicznych powierzchni. Powierzchnia dachu powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak liście, gałęzie i kurz. W przypadku dachów konstrukcyjnych należy również wykonać dodatkowe prace, takie jak zabezpieczenie powierzchni przed korozją.

Krok 2 – Instalacja warstwy wyrównawczej

Kolejnym krokiem jest instalacja warstwy wyrównawczej. Ta warstwa służy do wyrównania powierzchni i zabezpieczenia przed wilgocią. Może być wykonana z betonu, żużla lub innego materiału. Po zakończeniu tego kroku należy wykonać szczelne uszczelnienie.

Krok 3 – Instalacja folii wstępnej

Kolejny krok to instalacja folii wstępnej. Ta folia służy do ochrony przed wilgocią i służy jako środek do utrzymywania wysokich właściwości izolacyjnych. Powinna być starannie zamontowana, aby zapobiec przeciekaniu wody.

Krok 4 – Instalacja izolacji

Następnym krokiem jest instalacja izolacji. Izolacja powinna być wybrana w zależności od specyfikacji technicznych dachu i warunków klimatycznych. Powinna być prawidłowo zamontowana, aby zapobiec przeciekaniu wody.

Krok 5 – Montaż zbiorników wodnych lub systemów odwadniających

Kolejnym krokiem jest montaż zbiorników wodnych lub systemów odwadniających. Te elementy są niezbędne do odprowadzania wody z dachu. W przypadku systemów odwadniających należy wykonać szczelne uszczelnienie, aby zapobiec przeciekaniu wody.

Krok 6 – Instalacja warstwy filtra

Kolejnym krokiem jest instalacja warstwy filtra. Warstwa ta służy do wyłapywania zanieczyszczeń z wody, która odprowadzana jest z dachu. Powinna być starannie zamontowana, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do podłoża.

Krok 7 – Instalacja warstwy drenażowej

Kolejnym krokiem jest instalacja warstwy drenażowej. Warstwa ta służy do odprowadzania wody ze skarp dachu. Powinna być starannie zamontowana, aby zapobiec przeciekaniu wody.

Krok 8 – Instalacja systemu nawadniającego

Kolejnym krokiem jest instalacja systemu nawadniającego. System ten służy do nawadniania roślinności. Musi być odpowiednio zamontowany, aby zapewnić optymalne warunki nawadniania roślin i zapobiec przeciekaniu wody.

Krok 9 – Instalacja roślinności

Kolejnym krokiem jest instalacja roślinności. Roślinność powinna być dobrze dobrana, aby zapewnić optymalne warunki wzrostu i zapobiec przeciekaniu wody. Rośliny powinny być dostosowane do warunków środowiskowych i wymagań estetycznych.

Krok 10 – Wykończenie

Ostatnim krokiem jest staranne wykończenie dachu. W tym celu można użyć blatu, paneli lub innych materiałów wykończeniowych. Należy pamiętać, aby wykonać szczelne uszczelnienie, aby zapobiec przeciekaniu wody.

Dach zielony ekstensywny to rodzaj pokrycia dachowego, który wyróżnia się zarówno estetyką, jak i funkcjonalnością. Jest łatwy w budowie i może zapewnić wiele korzyści, takich jak izolacja, ochrona przed wiatrem i deszczem, poprawa jakości powietrza oraz ochrona przed zanieczyszczeniami. Budowa dachu zielonego ekstensywnego wymaga przestrzegania wszystkich kroków, takich jak przygotowanie powierzchni, instalacja warstwy wyrównawczej, folii wstępnej, izolacji, zbiorników wodnych lub systemów odwadniających, warstwy filtra, warstwy drenażowej, systemu nawadniającego i wykończenia.Jeśli chcesz wiedzieć, jak zbudować dach zielony ekstensywny od podstaw, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej : https://barel-management.pl/dach-ekstensywny/.