Silne neodymy w taśmie magnetycznej neodymowej

Taśma magnetyczna neodymowa jest rodzajem taśmy magnetycznej, która wykorzystuje magnesy neodymowe do przechowywania danych. Magnesy neodymowe są najsilniejszym rodzajem magnesu stałego, co czyni je idealnymi do stosowania na taśmie magnetycznej. Neodymia taśma magnetyczna jest w stanie przechowywać więcej danych niż tradycyjna taśma magnetyczna, dzięki czemu jest idealna do użytku w aplikacjach do przechowywania danych. Magnesy neodymowe zostały po raz pierwszy odkryte na początku XIX wieku przez austriackiego chemika Carla Auera von Welsbacha.

Historia taśm magnetycznych neodymowych

Jednak dopiero pod koniec XX wieku opracowano ich zastosowanie na taśmie magnetycznej. Magnesy neodymowe są wykonane ze stopu neodymowy, żelaza i boru. Stop ten jest następnie tworzony w cienkie paski i umieszcza między dwiema warstwami plastiku. Magnesy neodymowy są ułożone w taki sposób, że ich bieguny północne i południowe na przemian, tworząc serię pól magnetycznych północ-południe. Te pola wchodzą w interakcje z pola głowicy odczytu/zapisu magnetofonu, umożliwiając przechowywanie danych na taśmie. Taśma magnetyczna neodymowa jest w stanie przechowywać więcej danych niż tradycyjna taśma magnetyczna ze względu na większą gęstość magnesów neodymowych.

Jak działa taśma magnetyczna neodymowa

Pozwala to na szerszą szerokość ścieżki i większą gęstość bitów. Neodym jest elementem chemicznym z symbolem ND i liczbą atomową 60. Jest to miękki srebrny metal, który niszczy w powietrzu. Neodym został odkryty w 1885 r. Przez austriackiego chemika Carla Auera von Welsbacha. Jest obecny w znacznych ilościach w minerałach rudy monazit i bastnäsite. Neodym nie występuje naturalnie w formie metalicznej ani nie zmieszane z innymi lantanowcami i zwykle jest udoskonalany do ogólnego zastosowania. Magnesy neodymowe są najsilniejszym rodzajem magnesu stałego wykonanego ze stopu neodymowy, żelaza i boru.

Z czego składa się magnetyczna taśma neodymowa?

ND2FE14B jest najczęstszym składem. Magnesy neodymowe są stosowane w wielu zastosowaniach wymagających silnych, kompaktowych magnesów stałych, takich jak silniki elektryczne do pojazdów hybrydowych i elektrycznych, turbiny wiatrowe, dyski twardych i obrazowanie rezonansu magnetycznego. Właściwości magnetyczne magnesów neodymowych są silnie zależne od temperatury.

Produkcja taśm magnetycznych neodymowych

W temperaturach poniżej punktu curie 858 K (585 ° C. 1 085 ° F) magnesy są ferromagnetyczne, co oznacza, że ​​można je magnetyzować, aby utworzyć magnesy stałe. Powyżej tej temperatury magnesy są paramagnetyczne i nie można ich magnetyzować. Taśma magnetyczna neodymowa jest rodzajem taśmy magnetycznej wytwarzanej z neodymu.
Neodym jest metalem ziem rzadkich, który jest stosowany w różnych zastosowaniach, w tym magnes, lasery i inne urządzenia optyczne.