Kiedy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Łodzi?

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to miejsca oferujące bezpłatne wsparcie dla nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz dzieci. To publiczne placówki, które swoje usługi kierują do młodych ludzi z trudnościami oraz ich opiekunów. Takim miejscem jest na przykład Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łodzi. Pracują tam nie tylko pedagodzy i psychologowie, ale także inni specjaliści, np. logopedzi. Do poradni można zgłosić się zarówno z problemem, jak i w celach profilaktycznych. Warto dowiedzieć się więcej o tego typu miejscach, żeby w porę zgłosić się po pomoc.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – czym się zajmują?

Podstawowym zadaniem placówek takich jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łodzi jest diagnozowanie trudności, z jakimi zmaga się dziecko. Pracujący tam specjaliści orzekają m.in. o występowaniu dysleksji, dysortografii czy dyskalkulii. Poradnie oferują także badania w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i ADHD.

Do ośrodka zgłaszają się rodzice, którzy podejrzewają u swojego dziecka niepełnosprawność intelektualną. Następnie, pracownicy oceniają kompetencje językowe, pamięciowe dziecka oraz jego intelekt. Na podstawie wniosków proponują opiekunom małoletniego odpowiednie zajęcia wspomagające, np. poradnia logopedyczna zapewnia zajęcia w zakresie zdolności prawidłowej mowy.

W poradni można uzyskać także orzeczenie o problemach dziecka, ale do tego konieczne jest zaświadczenie lekarskie. Do poradni psychologiczno-pedagogicznej nie trzeba skierowania od lekarza – wszystkie badania przeprowadzane są na wniosek rodziców. Celem ośrodka jest wspieranie dziecka w pokonywaniu trudności oraz uświadamianie rodziców, jak mogą mu w tym pomóc.

Kiedy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Każdy rodzic powinien uważnie obserwować swoje dziecko i wyłapywać niepokojące sygnały. W ten sposób łatwiej w porę udzielić mu stosownej pomocy. Niepokojące symptomy, które mogą świadczyć, o tym, że dziecko wymaga konsultacji w placówce psychologiczno-pedagogicznej to:

  • opóźniony rozwój mowy,
  • problemy emocjonalne, np. agresja, lęki,
  • poważne trudności w nauce,
  • częste konflikty z rówieśnikami,
  • problemy w kontaktach z kolegami,
  • nadruchliwość,
  • trudności w kontaktach społecznych,
  • wolniejszy rozwój umiejętności,
  • problemy z zachowaniem.

Nie warto czekać aż problemy narosną. Lepiej od razu po zarejestrowaniu sygnałów udać się do poradni po fachową pomoc. Wizyta jest zawsze dobrowolna. Trzeba przygotować się, że diagnoza i terapia to proces długotrwały, dlatego na jednym spotkaniu ze specjalistą się nie skończy. Konieczne jest dokładne poznanie dziecka, by ocenić jego indywidualne potrzeby. Nie ma się czego bać, poradnie psychologiczno-pedagogiczne istnieją dla dobra dzieci z trudnościami.