Podpis tradycyjny a podpis za pomocą pieczątki Olsztyn

Dokument „podpisany” jest bezwzględnie wiążący, jeżeli jest opatrzony pieczęcią osoby upoważnionej do posługiwania się tą pieczęcią. Jeżeli jednak dokument zostanie ostemplowany przez pieczątki bez zgody lub wiedzy właściciela, umowa jest nieważna. Domniemane podpisane dokumenty, są najczęściej używane przez osobę, której podpis znajduje się na znaczku. Jednak organizacja pracy w przedsiębiorstwie nie zawsze na to pozwala. Wiele osób woli, aby ktoś, komu ufają, używał pieczątki w imieniu właściciela.

Korzyści z tradycyjnych podpisów

Własny podpis zwykle wystarcza, aby zachować normalną formę pisemną, a reszta wniosku nie musi być pisana odręcznie (np. można ją wydrukować). Wyjątkiem są tradycyjne testamenty odręczne (tzw. testamenty holograficzne), które muszą być sporządzone pełnym charakterem pisma, podpisane i opatrzone datą. Każdy z nas ma inny charakter pisma, co sprawia, że nasze odręczne podpisy są niepowtarzalne. W rzeczywistości z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy podpis składa się odręcznie, czy trzymając długopis w stopie lub w ustach (w przypadku osób niepełnosprawnych). Co najważniejsze, podpis jest jednoznacznie identyfikowalny. W przypadku pieczątki Olsztyn podpis może być np. niewiarygodny.

Jak są główne wady podpisu pieczątką?

Podpis prosty to podpis bez kwalifikowanego certyfikatu, używany głównie do wymiany wiadomości e-mail. Podpisywanie i wysyłanie ważniejszych dokumentów, takich jak sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe, nie jest bezpieczne. Jest jednak mały problem. Do unieważnienia dokumentu opatrzonego pieczęcią może być konieczne udowodnienie, że pieczęcią posługiwała się tzw. osobę trzecią. Dlatego należy zachować ostrożność podczas używania pieczątki i ustalić, czy mogą one być używane przez kogokolwiek innego niż właściciel.

Plusy i minusy podpisów stemplowanych pieczątką czy tradycyjnych podpisów firmowych?

Korzyści z podpisania pieczątką:

 • Łatwość obsługi i oszczędność czasu, ponieważ firma nie musi przechowywać danych osobowych osób podpisujących dokument.

 • Zaletą, jeśli wymagana jest anonimowość, ponieważ nie ma potrzeby podawania danych osobowych osoby podpisującej.

 • Pieczątka jest bezpieczniejsza niż widoczny podpis i może służyć do uwierzytelnienia dokumentu.

Wady podpisu z pieczęcią:

 • Mogą być łatwo modyfikowane przez osoby trzecie.

 • To może być trudne do odczytania.

 • Nie można wydawać różnych znaczków różnym osobom. Może to zakłócić dokumentację.

Korzyści z tradycyjnych podpisów:

 • Łatwiejsze do rozpoznania i zabezpieczenia, ponieważ podpis jest unikalny, a emitenta można łatwo prześledzić.

 • Jeśli chcesz, możesz wystawiać różne podpisy różnym osobom.

 • Łatwo zweryfikuj autentyczność swojego podpisu.

Wady podpisów tradycyjnych:

 • Może to zająć trochę czasu, ponieważ będziesz musiał podać swoje dane osobowe w celu podpisania dokumentów.

 • Mogą być łatwo modyfikowane przez osoby trzecie.

 • Może być trudny do odczytania, jeśli podpisujący nie jest doświadczonym pisarzem.

Podpisy stemplowane, czyli za pomocą pieczątki z miasta Olsztyn stosuje się, gdy podpisujący chce pozostać anonimowy i nie chce udostępniać danych osobowych. Z drugiej strony tradycyjne podpisy są bezpieczniejsze, ponieważ można łatwo namierzyć osobę, która się podpisała.